יולי 13, 2024
ב"ה
ב"ה

Welcome New Member

No matter which level you chose, you are continuing a tradition that began by the Alter Rebbe himself and encouraged by each of the Rabbeim.

הרי מילתייהו אמורה באגה"ק מרבותינו נשיאינו מתחיל מכ"ק אדה"ז ועד לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו

“Behold [the deliverance of brachos] is as it states in the holy correspondence of our Rebbeim, our leaders, starting from the Alter Rebbe until the leader of our generation, my father-in-law, the Rebbe [Rayatz}”.

When a list of Colel Chabad donors was given into the Rebbe with a request, that “They should be blessed by the Rebbe.” The Rebbe responded.

HE

תרומת יזכור

בַּעֲבוּר שֶׁבְּלִי נֶדֶר אֶתֵּן צְדָקָה

אני אתרום -ללא נדר - לצדקה